Địa chỉ: Số 40B/369 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng
0904 472 007
Khóa học

Thời gian: 10 buổi

Học phí: 800.000đ

Lịch học: Các ngày trong tuần từ T2-T7

Thời gian: 10 buổi

Học phí: 900.000đ

Lịch học: Các ngày trong tuần từ T2-T7

Thời gian:

Học phí: 900.000đ

Lịch học: Các ngày trong tuần từ T2-T7

Thời gian:

Học phí: 1.400.000đ

Lịch học: Các ngày trong tuần từ T2-T7

Thời gian: 10 buổi

Học phí: 900.000đ

Lịch học: Các ngày trong tuần từ T2-T7

Thời gian:

Học phí: 1.300.000đ

Lịch học: Các ngày trong tuần từ T2-T7

Thời gian: 10 buổi

Học phí: 900.000đ

Lịch học: Các ngày trong tuần từ T2-T7

Thời gian:

Học phí: 1.400.000đ

Lịch học: Các ngày trong tuần từ T2-T7

Thời gian:

Học phí: 3.500.000đ

Lịch học: Các ngày trong tuần từ T2-T7

Thời gian:

Học phí: 1.500.000đ

Lịch học: Các ngày trong tuần từ T2-T7

Thời gian: 10 buổi

Học phí: 3.000.000đ

Lịch học: Các ngày trong tuần T2-T7

THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Địa chỉ: Số 40B/369 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng
  • Email: tuvan007vlc@gmail.com
  • Hotline: 0904 472 007 / 0904 534 529
  • www.tinhocvlc.edu.vn

Khóa tin học văn phòng

Khóa học thiết kế đồ họa Hải Phòng

Lớp tin học văn phòng Hải Phòng

Trung tâm tin học tại Hải Phòng